SCROLL DOWN
ABOUT US
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์
ในการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากกว่า 20 ปี
Vision
มุ่งมั่นให้เป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้วยการทำงานเป็นทีมและทุ่มเทใจให้บริการ
Mission
1. ทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive)
2. บริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ด้วยการทำงานเป็นทีม (Quality and Teamwork)
3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในด้านบริการเป็นเลิศ (Service mind)
4. ช่วยให้โครงการประหยัดค่าก่อสร้างและเวลา (Value Engineering and Constructability Review)
SERVICES
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ให้บริการครอบคลุมในการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแนวคิดหลักในการทำโครงการ
ไปจนถึงก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จนกระทั่งเจ้าของโครงการเปิดใช้อาคารได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สรุปการให้บริการหลักดังนี้
 • Project Feasibility Studies
 • Project Master Planning and Scheduling
 • Selection Design Team and Specialists
 • Design Review and Coordination
 • Value Engineering and Constructability Review
 • Project Financial Control
 • Quantity Survey and Cost Management
 • Multiple Contracts Management
 • Construction Supervision
 • Energy Management
 • Commissioning and Acceptation Test upon Completion of Construction
 • Building Renovation and Upgrading
PROCESS SERVICES
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้
CONTACT US
TRUSTY PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.
29/25-27 Siam Condominium 2nd Fl.,
Rama 9 Rd., Huaykhwang, Bangkok 10310 

Tel. 0 2246 2147-8
Fax. 0 2246 2600
Email: trusty@trustypm.co.th
fb
PRINT MAP
CAREER
หากคุณกำลังมองหางานที่มั่นคง และที่ใช่สำหรับตัวคุณ เพียงแต่คุณมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาโอกาสก้าวหน้าในสิ่งที่คุณชอบ และพร้อมทำงานเป็นทีม
เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ไปกับเราอย่างมีความสุขทั้งตัวคุณเองและครอบครัว
เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราในตำแหน่งที่คุณสนใจ
ถ้าคุณพร้อมส่งประวัติของคุณมาให้เรา เราจะก้าวไปด้วยกัน
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล T.0-2246-2147-8 e-mail : hr@trustypm.co.th
Download Form
วิศวกร (โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล 3 ตำแหน่ง)
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านอาคารสูง หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฎิบัติงานได้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่างเทคนิค (โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล 3 ตำแหน่ง)
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • วุฒิ ป.ว.ส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถปฎิบัติงานได้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานอาคารสูง หรือห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถาปนิก (3 ตำแหน่ง)
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้ดี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างอาคารสูง หรือห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ