คุณทรงเกียรติ หาญสันติ

บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงาน มีระบบงานที่ดี มีความยืดหยุ่นในการต่อรอง สามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหา ให้กับเจ้าของโครงการได้ตรงความต้องการ

ผู้จัดการโครงการ

Other interesting articles and news