คุณสมภูมิ สะสิสมิต

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้? ให้ข้อแนะนำและตอบสนองความต้องการของโครงการได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ / บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Other interesting articles and news