คุณ สุรีย์ บำรุงทรัพย์

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้? ประทับใจกับทีมงานที่ได้ร่วมงาน ซึ่งสามารถไว้วางใจให้ดูแลบริหารโครงการเสมือนเป็นเจ้าของโครงการเอง

ผู้อำนวยการสายงานอาคารและธุรการ /บริษัทซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Other interesting articles and news