อบรมหลักสูตรการใช้งาน Autodesk Revit 2022

📅”อบรมหลักสูตรการใช้งาน Autodesk Revit 2022″ เมื่อวันเสารที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อำนวย บรรลือยศ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้📝

Other interesting articles and news