เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและขีดความสามารถในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีคำว่าสิ้นสุด ความใส่ใจจดจ่อกับการทำงานของเรา จะทำให้เราค้นพบรายละเอียดของงานที่คนอื่นมองไม่เห็น

แม้จะเป็นรายละเอียดเพียงน้อยนิดแต่เราก็จะไม่ยอมที่จะละเลย แต่พยายามพัฒนาขีดความสามารถของเราให้ทำการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยนิดนั้นให้ดียิ่งขึ้น เพราะมาตรฐานของเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่ แต่เราพยายามที่จะพัฒนามาตรฐานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อความเป็นเลิศสมดั่งปณิธานของพวกเรา บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ให้บริการครอบคลุมในการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแนวคิดหลักในการทำโครงการไปจนถึงก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จนกระทั่งเจ้าของโครงการเปิดใช้อาคารได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สรุปการให้บริการหลักดังนี้

 • Quantity Survey and Cost Management
 • Multiple Contracts Management
 • Construction Supervision
 • Commissioning and Acceptation Test upon Completion of Construction
 • Building Renovation and Upgrading
 • Project Feasibility Studies
 • Project Master Planning and Scheduling
 • Selection Design Team and Specialists
 • Design Review and Coordination
 • Value Engineering and Constructability Review
 • Project Financial Control

ขั้นตอนการทำงาน

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยแบ่งการ ให้บริการออกเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้

Stage 1 : Pre-Construction


ก่อนการก่อสร้าง

Stage 2 : During Construction


ระหว่างการก่อสร้าง

Stage 3 : Post-Construction


หลังการก่อสร้าง

Company Profile

ไม่หยุดที่จะสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นตลอดไป

DOWNLOAD