– BELLE AVENUE–

– G LAND –

– Global Top Group –

– TheCrystal –

– SEACON –

– Ibis-Styles-Hotel –

– CPN –

– Singha Estate –

– Klang Plaza –

– Fature Park –

– วัดป่ามัชฌิมวาส –

– Infinte Prime –

– สหไทย –

– Hero Experience –

– Goldenland –

– True Digital Park –

– IconSiam–

– สวทช –

– CITY –

– Mega Bangna –

– WishCo–

– The Marin Phuket –

– Index Livingmall–

– MQDC –

TESTIMONIALS

คุณ วิชัย จรุงจิตเจริญ
ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
มีการกำหนดแผนการทำงานเพื่อบริหารจัดการผู้รับจ้างและจัดทำเอกสารเป็นขั้นตอน ชัดเจน รัดกุม สามารถตรวจสอบ ประเมินผล และส่งมอบงานได้ตามแผน รวมถึงประสานงานกับผู้เช่าพื้นที่และลูกบ้านในโครงการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณ สุรีย์ บำรุงทรัพย์
ผู้อำนวยการสายงานอาคารและธุรการ
บริษัทซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
ประทับใจกับทีมงานที่ได้ร่วมงาน ซึ่งสามารถไว้วางใจให้ดูแลบริหารโครงการเสมือนเป็นเจ้าของโครงการเอง
คุณชายทัด จุลกลพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เคอี กรุ๊ป (Crystal Park)
(กลุ่ม บริษัท เคอี แลนด์ จำกัด)

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
ผู้บริหารมีคุณภาพและการทำงานได้ผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประเมินไว้และทาง Trusty มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา แม้จะปิดโครงการไปแล้วหรือเลยช่วงเวลารับประกันผลงาน
คุณทรงเกียรติ หาญสันติ
ผู้จัดการโครงการ

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงาน มีระบบงานที่ดี มีความยืดหยุ่นในการต่อรอง สามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหา ให้กับเจ้าของโครงการได้ตรงความต้องการ
คุณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรม การก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
ความเข้าใจงานและเอาใจใส่งาน
คุณสมภูมิ สะสิสมิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ
ฝ่ายพัฒนาโครงการ (อาคารพาณิชย์)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
ให้ข้อแนะนำและตอบสนองความต้องการของโครงการได้เป็นอย่างดี
คุณอภิโชติ นระทร
ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
บุคลากรของ Trusty ให้ความเป็นกันเองกับเจ้าของโครงการ ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณเข้ม คำวงศ์ปิน
ผู้อํานวยการอาวุโส แผนกบริหารก่อสร้างและออกแบบ

ประทับใจอะไรมากที่สุดในการให้บริการของทรัสตี้?
ทีมงานคัดสรรระดับยอดยี่ยม พร้อมกันกับ กรอบแนวทางมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ วางอย่างเป็นระบบ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด ในทุกโครงการที่ให้ดูแล ซึ่งตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมและเกินความคาดหมาย ในหลายครั้ง ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติในการทํางานที่ดีและสอดคล้องกับแนวทางของเจ้าของโครงการ สุดท้ายทําให้ ทุกโครงการที่ทางบริษัทฯช่วยดูแล ได้ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับโครงการ