มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

0
PEOPLE IN OUR
COMPANY
0+
HOUSES WE BUILT
FOR CLIENTS
0%
HAPPY CUSTOMERS!

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากกว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจ Construction Management ให้ก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของประเทศและภูมิภาค โดยการนำเอาองค์ความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง สำหรับวงการธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในอนาคต

เพราะความไว้วางใจเป็นสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับเรา

เราจึงตั้งใจและใส่ใจดูแลแทนคุณอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อตอบแทนคุณค่าที่คุณไว้วางใจเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้เป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างที่เชื่อถือไว้วางใจได้ด้วยการทำงานเป็นทีมและทุ่มเทใจให้บริการ

พันธกิจ

 • ทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย
 • บริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยการทำงานเป็นทีม
 • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านการบริการเป็นเลิศ
 • ช่วยให้โครงการประหยัดค่าก่อสร้างและเวลา

Our Philosophy

We believe relationships make all the difference.

เพราะเราเชื่อว่าความเข้าอกเข้าใจระหว่างลูกค้าและเรา นำมาซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี และส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมทั้งหมด เราจึงทุ่มเทที่จะศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ความรู้สึกของลูกค้า และหาวิธีวางแผนตอบสนองสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ได้เสมือนเป็นความต้องการของเราเอง

เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ได้เกินความคาดหวังรางวัลสูงสุดในการทำงานของเราคือ คำขอบคุณที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ และความสำเร็จที่จะฝากไว้กับสิ่งที่เราได้สร้างร่วมกันกับลูกค้าตลอดไป เพราะนิยามคำว่าความสำเร็จของพวกเรา คือการสร้างความรู้สึกดีร่วมกัน ทำให้คนภูมิใจในงานของเรา ประทับใจในการเอาใจใส่ดูแลจากเรานั่นคือความสุขในใจพวกเราที่จะขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งเหล่านี้ที่เรารักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Expertise
 • ทำงานอย่างมืออาชีพ
 • รอบรู้เรื่องราว
 • แม่นยำ ตรงจุด
Good Attitude
 • มีใจรักในการบริการ
 • มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย
 • มีใจเปิดกว้าง
Consistency
 • มีมาตรฐาน
 • มีสเถียรภาพ
 • รับผิดชอบและไว้วางใจได้
 • มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้งานสำเร็จ
Value Engineering
 • รอบรู้ มากประสบการณ์
 • กระตือรือร้น
 • เห็นผลลัพท์
 • บริหารจัดงานเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Hotline

02.246.2147

TRUSTY PROJECT
MANAGEMENT CO., LTD.
29/48-49 Siam Condominium 2nd Fl.,
Rama 9 Rd., Huaykhwang, Bangkok 10310

Tel: 0 2246 2147-8
Fax: 0 2246 2600
Email: trusty@trustypm.co.th

PROFESSIONAL TEAM