About Us.

" มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากกว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจ Construction Management ให้ก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของประเทศและภูมิภาค โดยการนำเอาองค์ความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง สำหรับวงการธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในอนาคต

เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ได้เกินความคาดหวังรางวัลสูงสุดในการทำงานของเราคือ คำขอบคุณที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ และความสำเร็จที่จะฝากไว้กับสิ่งที่เราได้สร้างร่วมกันกับลูกค้าตลอดไป เพราะนิยามคำว่าความสำเร็จของพวกเรา คือการสร้างความรู้สึกดีร่วมกัน ทำให้คนภูมิใจในงานของเรา ประทับใจในการเอาใจใส่ดูแลจากเรานั่นคือความสุขในใจพวกเราที่จะขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งเหล่านี้ที่เรารักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพราะความไว้วางใจเป็นสิ่งมีค่าที่สุด
เราจึงตั้งใจและใส่ใจดูแลแทนคุณอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อตอบแทนคุณค่าที่คุณไว้วางใจเรา

เรา...อยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :  มุ่งมั่นให้เป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างที่เชื่อถือไว้วางใจได้ด้วยการทำงานเป็นทีมและทุ่มเทใจให้บริการ

พันธกิจ :
1. ทำงานเชิงรุก มุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive)
2. บริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ด้วยการทำงานเป็นทีม (Quality and Teamwork)
3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
4. ช่วยให้โครงการประหยัดค่าก่อสร้างและเวลา (Value Engineering and Constructability Review)

VISION

The best and trustworthy in construction management industry with
“Teamwork and Service Mind”

PROFESSIONAL TEAM

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราทุกคน และมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ความสามารถ จากพนักงานรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีสามารถสืบทอดมาใช้งานให้เป็นประโยชณ์ต่อลูกค้าสูงสุด เราเชื่อว่ารากฐานสำคัญของการก่อสร้างทุกๆ โครงการคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา ตลอดระยะเวลาที่เราได้ให้บริการในธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ตลอดมาคือบุคลากรของเรา ด้วยศักยภาพของบุคลากรกว่า 100 ชีวิต ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศในปัจจุบัน
150
ทีมงานของเรา
85

ผลงานที่สำเร็จ

26

กำลังดำเนินงาน

12ปี

ประสบการณ์