เปิดแล้ววันนี้ Food Court @Sahathai Department Store นครศรีธรรมราช
01.12.2017
เปิดให้บริการแล้ววันนี้ "1 ธันวาคม 2560" Food Court @Sahathai Department Store นครศรีธรรมราช 
เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโดย Trusty Project Management