สถาปนิกโครงการ/สถาปนิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•ไม่จำกัดเพศและอายุ
•วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
•สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit/Naviswork หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
•มีประสบการณ์อาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

Other interesting work

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•ไม่จำกัดเพศและอายุ
•วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
•มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
•สามารถตรวจ Shop drawing, Material approval ได้
•มีประสบการณ์อาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถ
•ปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้