Finished

ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารชั้น 3 Seacon Square Srinakarin

สะพานทางเชื่อมอาคารที่มีโครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างเหล็กวางอยู่เหนือบ่อบำบัดน้ำเสียและได้เสริมโครงสร้างเหล็กใต้พื้นบ่อบำบัดน้ำเสีย

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารชั้น 3 Seacon Square Srinakarin

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

15.70 ลบ.

มูลค่าโครงการ

14 ก.ค. 63

เริ่มโครงการ

13 ธ.ค. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ