Finished

ต้องกาญคาเฟ่ กาญจนบุรี

ร้านอาหารและคาเฟ่ 1 ชั้น พื้นที่ 935 ตร.ม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

ต้องกาญคาเฟ่ กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ

บริษัท ต้องกาญคาเฟ่ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

935 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

6.33 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 64

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันตก/กาญจนบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ