จบสัญญา

พระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เมตร สูง 138 เมตร
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

พระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ

วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ

CM&QS (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

12,500 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

400.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 57

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/กาฬสินธุ์

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ