Finished

สะพานกลับรถเข้าอาคาร Seacon Square Srinakarin

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

สะพานกลับรถเข้าอาคาร Seacon Square Srinakarin

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

10.75ลบ.

มูลค่าโครงการ

9/7/2020

เริ่มโครงการ

30/4/2021

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ