Finished

ICS (RTWO)

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

ICS (RTWO)

ชื่อโครงการ

บริษัท ไอซีเอส จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

63000(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

2,500.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 61

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ