Finished

S OASIS

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

S OASIS

ชื่อโครงการ

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

104914(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,695.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.พ. 61

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ