Finished

Central Festival Pattaya Beach

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Festival Pattaya Beach

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

86,747 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

490.47 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 60

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออก/ชลบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ