Finished

เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์ (Rabbit)

อาคาร 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 226,047 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์ (Rabbit)

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

226,047 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

2,350.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 64

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นนทบุรี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ