Finished

โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

ปรับปรุงอาคารเดิม จำนวน 2 ชั้น

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

ชื่อโครงการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ

CM&QS (S&A)

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

50 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

5.00ลบ.

มูลค่าโครงการ

5 ต.ค. 61

เริ่มโครงการ

1 ก.พ. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ