Finished

111 Praditmanutham

อาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่รวม 24,357 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

111 Praditmanutham

ชื่อโครงการ

บริษัท เค.อี.111 จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

24,357(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

400.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

15 ก.พ. 63

เริ่มโครงการ

15 ส.ค. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ