Finished

Apple Store @Central World

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Apple Store @Central World

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

3600(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

188.60 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.พ. 61

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ