Finished

Singha Complex (Interior Work)

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Singha Complex (Interior Work)

ชื่อโครงการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

120,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,400.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 60

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ