Finished

Index Living Mall Rama 2

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Index Living Mall Rama 2

ชื่อโครงการ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

25,364 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

360.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 59

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 60

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ