Finished

Sahathai Department Store Thawang Nakhon Si Thammarat

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Sahathai Department Store Thawang Nakhon Si Thammarat

ชื่อโครงการ

บริษัท ห้างสหไทยสรรพสินค้า จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

3,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

75.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 60

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/นครศรีธรรมราช

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ