Finished

Central Ayutthaya

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Ayutthaya

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

157000(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

6,200.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 61

เริ่มโครงการ

30 มิ.ย. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/พระนครศรีอยุธยา

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ