On Going

Angprapa Steel Office

อาคารสำนักงานสูง 5 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Angprapa Steel Office

ชื่อโครงการ

บริษัท อังประภาสตีล จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

2,097 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

80ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 66

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สมุทรสาคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ