Finished

Big C สมุทรปราการ

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Big C สมุทรปราการ

ชื่อโครงการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

23,630 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

118ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 65

เริ่มโครงการ

28 ก.พ. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/สมุทรปราการ

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ