On Going

Boonmitr Silom (บุญมิตร สีลม)

ประกอบด้วย Co-Working Space, Retail,Office and Hotel
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Boonmitr Silom (บุญมิตร สีลม)

ชื่อโครงการ

บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

73,180 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,400.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 67

เริ่มโครงการ

31 พ.ค. 70

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ