On Going

Central Krabi

– อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 4 หลัง พื้นที่ 7,427 ตร.ม.
-อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 16 หลัง พื้นที่ 21,430 ตร.ม.
และและอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 542 ตร.ม.
– อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,796 ตร.ม.
– อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,981 ตร.ม.
-อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,686 ตร.ม.
-โครงสร้างเหล็กชั้นเดียวจำนวน 16 หลัง พื้นที่ 7,612 ตร.ม.
-โครงสร้างเหล็ก 1 ป้ายพื้นที่ 48 ตร.ม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Krabi

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM (S&A)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

95,588 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

1290ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 67

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 68

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/กระบี่

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ