Finished

Central Nakhon Ratchasima

“อาคารสรรพสินค้า สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
อาคารจอดรถ สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น”

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Nakhon Ratchasima

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

355,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

4,000.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

10 ต.ค. 57

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/นครราชสีมา

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ