Finished

Central Nakhon Si Thammarat

อาคารสรรพสินค้า สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Nakhon Si Thammarat

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

125,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,500.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 57

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 60

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/นครศรีธรรมราช

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ