Finished

Central Rayong

“- อาคารสรรพสินค้า สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น
– อาคารจอดรถ สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จอดรถได้ 2,127 คัน”

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central Rayong

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

205,100 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

3,200.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ค. 56

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 58

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออก/ระยอง

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ