Finished

Central World Major Renovation 2016

ปรับปรุงพื้นที่ Common Area & Void หน้า Isetan (ชั้น B2, B1, 1-7), Corridor Groove to ZEN ชั้น 2-3, Zone F ชั้น B1-7, Zone A ชั้น 1-3 และชั้น 7, สะพานทางเชื่อมชั้น 4-7, ทางเดินเชื่อม Zone F ไป Zone B, Internal Façade ชั้น 3

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Central World Major Renovation 2016

ชื่อโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

87,127 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

860.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 59

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ