Finished

Clubhouse at Aisana Hotel Korat

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Clubhouse at Aisana Hotel Korat

ชื่อโครงการ

บริษัท พรรษธรณ์คลับเฮ้าส์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

1,057 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

30.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ค. 62

เริ่มโครงการ

30 พ.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/นครราชสีมา

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ