On Going

Design Village Phuttamonthon

งานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารสรรพสินค้าสูง 2 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Design Village Phuttamonthon

ชื่อโครงการ

บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

6,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

60ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ม.ค. 67

เริ่มโครงการ

31 ส.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นครปฐม

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ