On Going

Design Village Ratchada

– งานปรับปรุงอาคารสรรพสินค้า (อาคาร A) สูง 3 ชั้น พื้นที่ 6,000 ตร.ม.
– งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร C) พื้นที่ 400 ตร.ม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Design Village Ratchada

ชื่อโครงการ

บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

6,400 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

165ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 66

เริ่มโครงการ

31 ส.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ