Finished

Dusit Thani College Srinakarin

งานปรับปรุงอาคารเรียน, ห้องปฏิบัติการ (Phase 1, 2, 3)

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Dusit Thani College Srinakarin

ชื่อโครงการ

วิทยาลัยดุสิตธานี

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

2,937 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

90.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 56

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 58

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

OWNER:Dusit thani college / GFA:8,000 SQ.M. / PERIOD:APR 2013 – SEP 2015 / TOTAL COST:90 MB

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ