Finished

Food on Four at Seacon Bangkae

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Food on Four at Seacon Bangkae

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

10,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

180.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 60

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ