Finished

Futurepark Rangsit Renovate 2023

– งานปรับปรุงลานจอดรถสาธารณะ พื้นที่ 8,000 ตร.ม. (Van Station พื้นที่ 2,000 ตรม./Cover Walkway พื้นที่ 6,000 ตรม.)
– งานปรับปรุงกรอบอาคาร Façade & Signage ฝั่งโรบินสัน พื้นที่ 6,000 ตร.ม.
– งานปรับปรุงห้องน้ำ,ทางเข้า,ห้องโถงและลิฟต์,ผนังหน้าลิฟต์ Zone A ชั้น BF ,GF,1F, 2F พื้นที่ 6,000 ตร.ม.
– งานปรับปรุง F1 Existing Parking  พื้นที่ 17,000 ตรม.
– งานปรับปรุง External Existing Parking พื้นที่ 30,000 ตรม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Futurepark Rangsit Renovate 2023

ชื่อโครงการ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

67,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

143.5ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 66

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/ปทุมธานี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ