Finished

IBIS Styles Bangkok Ratchadaphisek Hotel

ปรับปรุงอาคารเดิมสูง 10 ชั้น และต่อเติมเพิ่ม 2 ชั้น
งานตกแต่งห้อง Ballroom ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารส่วนหน้า และงาน Rooftop Bar
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

IBIS Styles Bangkok Ratchadaphisek Hotel

ชื่อโครงการ

บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

45,630 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

596.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

3 ม.ค. 60

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 64

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ