Finished

Index Living Mall Nakhonpathom

อาคารสรรพสินค้าสูง 1 ชั้น

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Index Living Mall Nakhonpathom

ชื่อโครงการ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

15,820 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

150.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มิ.ย. 58

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 59

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นครปฐม

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ