Finished

Klangplaza Jomsurang (Renovation)

“อาคารสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย
– ปรับปรุงและต่อเติมอาคารพลาซ่า ชั้น Basement, ชั้น Ground, ชั้น Main, ชั้น 1-7 พื้นที่ 43,600 ตร.ม.
– ปรับปรุงและต่อเติมอาคารจอดรถ พื้นที่ 14,300 ตร.ม.”

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Klangplaza Jomsurang (Renovation)

ชื่อโครงการ

บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

57,900 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

1,100.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

15 มี.ค. 56

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 58

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/นครราชสีมา

ภูมิภาค

OWNER:Klang plaza co.. Ltd. / GFA:67,000 SQ.M. / PERIOD:Oct 2013 – Feb 2015 / TOTAL COST:1,100 MB

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ