Finished

Lotus’s Huahin

Mall Improvement & Mall Extension

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Huahin

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

6,647 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

11.1ลบ.

มูลค่าโครงการ

19 ก.ย. 65

เริ่มโครงการ

31 ต.ค. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันตก/ประจวบคีรีขันธ์

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ