Finished

Lotus’s Nakhon Nayok

ปรับปรุงพื้นที่ขาย (Store Improvement) และขยายพื้นที่ร้านค้าเช่า (Mall Extension) สูง 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Nakhon Nayok

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

3,054(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

32.1ลบ.

มูลค่าโครงการ

19 ก.ย. 65

เริ่มโครงการ

18 ก.พ. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นครนายก

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ