Finished

Lotus’s Phan Chiangrai

Mall Improvement & Mall Extension

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Phan Chiangrai

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

600 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

7.6ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 65

เริ่มโครงการ

15 ก.พ. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคเหนือ/เชียงราย

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ