Finished

Lotus’s Uttaradit

Mall Improvement & Mall Extension

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Lotus’s Uttaradit

ชื่อโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

2,300 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

32.6ลบ.

มูลค่าโครงการ

5 ก.ย. 65

เริ่มโครงการ

25 ธ.ค. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคเหนือ/อุตรดิตถ์

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ