Finished

Marche Tonglor

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Marche Tonglor

ชื่อโครงการ

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

6.163(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

25ลบ.

มูลค่าโครงการ

15 ก.ย. 66

เริ่มโครงการ

25 ธ.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ