Finished

The Marvel Experience Thailand

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Marvel Experience Thailand

ชื่อโครงการ

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

20000(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

323.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ส.ค. 60

เริ่มโครงการ

31 ก.ค. 61

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

OWNER:Hero experience co., ltd. / GFA:1,200 SQ.M. / PERIOD:Sep 2017 – may 2018 / TOTAL COST:323 MB

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ