Finished

Mega Bangna

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Mega Bangna

ชื่อโครงการ

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

60,710 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

150.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 61

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 63

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

OWNER:SF DEVELOPMENT CO., LTD. / GFA:17,800 SQ.M. / PERIOD:mar 2018 – mar 2019

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ